Nhằm mục đích kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật chung khu vực xung quanh, Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn và Dự án Nhà ở xã hội số 2 đảm bảo được đồng bộ, thuận tiện, Chủ đầu tư Dự án đã tài trợ thi công tuyến đường 33m bằng kinh phí của Chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành tháng 5/2021. Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng tài trợ xây dựng hệ thống thoát nước chung Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn để bàn giao cho UBND thành phố Lạng Sơn, dự kiến tháng 06/2022 hoàn thành. Tổng kinh phí tài trợ cho các hạng mục trên khoảng 6,8 tỷ đồng.

Văn bản đính kèm:

  • Quyết định về việc xây dựng hệ thống thoát nước khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn (Tải về)