Liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khu nhà ở thấp tầng và việc khớp nối các tuyến đường xung quanh Dự án NOXH số 2 thành phố Lạng Sơn, Chủ đầu tư Dự án (Công ty CP Đầu tư NNP) đã nhiều lần gửi công văn lên các cơ quan Nhà nước có liên quan đề nghị giải quyết vướng mắc trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho khu nhà thấp tầng và khớp nối tuyến đường xung quanh Dự án.

Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1227/UBND-KT gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong đó có dự án Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn.

Đối với dự án NOXH số 2 TP Lạng Sơn, nội dung công văn 1227/UBND-KT nêu rõ:

1. Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại công văn  số 522/VP-KT ngày 11/2/20232  về việc nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội; báo cáo, đề xuất các vấn đề vướng mắc.

2. Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương, tập trung thực hiện nhiệm vụ đã được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại công văn số 5162/VP-KT ngày 8/11/2022 liên quan đến việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh Dự án.

Ngoài ra UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch đầu tư theo dõi đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả, tiến độ giải quyết công việc của các cơ quan được giao nhiệm vụ; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại đây.