Theo NHNN, lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà đến hết ngày 30/6 sẽ là 8,7%/năm và 8,2%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP.

Theo NHNN, đối tượng vay vốn trong chương trình này là các pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Trong đó, mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại chương trình này một lần để mua một căn hộ. Đồng thời, mỗi dự án của chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại chương trình này một lần.

Thời hạn giải ngân của chương trình áp dụng từ nay đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31/12/2030.

Về cơ chế, NHNN cho biết lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm, đối với người mua nhà là 8,2%/năm. Thời gian ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận ban đầu, đối với người mua nhà, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm.

Khi hết thời gian ưu đãi, ngân hàng thương mại và khách hàng sẽ tự thỏa thuận, thống nhất với nhau về lãi suất cho vay để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

NHNN yêu cầu Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank khẩn trương thực hiện chương trình từ ngày 1/4 và ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn hệ thống về việc triển khai.

Ngoài các ngân hàng nêu trên, các ngân hàng thương mại khác khi tham gia chương trình, cần thực hiện theo hướng dẫn và có văn bản báo cáo NHNN tham gia chương trình (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Đồng thời, gửi văn bản đăng ký khai thác thông tin về chương trình cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.

Theo cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện chương trình bằng nguồn vốn tự huy động của chính ngân hàng và phải có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay. Đồng thời, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc chương trình này theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: https://zingnews.vn/chinh-thuc-trien-khai-goi-tin-dung-120000-ty-dong-cho-nha-o-xa-hoi-post1418189.html utm_campaign=target&pos=1&utm_medium=zalo.t.3.1.230403&oard=true&utm_source=zalo