Ngày 1/6/2023, Công ty CP Đầu tư NNP tổ chức nghiệm thu nội bộ tòa GP1 của cụm chung cư nhà ở xã hội của Dự án làm căn cứ để nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, chuẩn bị cho công tác bàn giao nhà cho khách hàng.

Tham gia buổi nghiệm thu nội bộ có đại diện lãnh đạo của NNP – Chủ đầu tư dự án và Ban quản lý dự án, các đơn vị nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát công trình tòa GP1.

Tại buổi nghiệm thu, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế các căn hộ từ tầng 3 đến tầng 11 tại công trình bằng trực quan, kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan,  nghe các báo cáo của Ban quản lý và các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát.

Qua kiểm tra thực tế tại các căn hộ cho thấy các hạng mục đã thi công xây dựng cơ bản phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, công trình đảm bảo điều kiện quy định Chính phủ về về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cuối buổi nghiệm thu, đại diện Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát khắc phụ một số tồn tại nhỏ để hoàn thiện công trình, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công để kịp bàn giao đưa vào sử dụng công trình đúng tiến độ.
Kết quả nghiệm thu nội bộ là một cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng tòa nhà theo quy định của pháp luật, chuẩn bị cho công tác bàn giao nhà cho khách hàng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu nội bộ