Thông báo khách hàng về việc hoàn thiện giấy tờ, thủ tục phục vụ công tác cấp Giấy Chứng Nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án NOXH2 Lạng Sơn

Ngày 17/5/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư NNP gửi thông báo số 285/TB-NNP cho khách hàng về việc hoàn thiện giấy tờ, thủ tục phục vụ công tác cấp Giấy Chứng Nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án NOXH2 Lạng Sơn.

Thời điểm hiện tại, các căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Nhà ở xã hội 2 Lạng Sơn đã được Công ty Cổ phần Đầu tư NNP bàn giao cho khách hàng theo nội dung Hợp đồng mua bán đã ký.

Để thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua nhà ở thấp tầng thuộc Dự án nhà ở xã hội số 2 TP Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư NNP đã làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục, quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sẽ thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng trong tháng 7/2022.

Thông báo xem tại đây