Ngày 31/5/2023, Công ty CP Đầu tư NNP – Chủ đầu tư Dự án đã có thông báo số 291/TB-NNP gửi Quý khách hàng về kế hoạch thực hiện trích đo diện tích các căn hộ tòa GP1.