Để cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu mua nhà có thêm thông tin về Dự án và hoàn thành thủ tục, hồ sơ đăng ký mua nhà, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước,  Công ty cổ phần Đầu tư NNP phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức 01 buổi Hội thảo giới thiệu về Dự án, tư vấn, giải đáp về  chính sách của Nhà nước đối với nhà ở xã hội, thủ tục hồ sơ mua bán căn hộ tại Dự án cho cán bộ chiến sỹ ngành công an của tỉnh có nhu cầu mua nhà ở tại Dự án ngày 12/4/2022 tại Hội trường Công an tỉnh Lạng Sơn.